Napjaink szellemi válsága elsősorban identitásválság: személyes és kollektív önmeghatározási kérdések sorozata. Népességfogyás, erőszakos kultúraváltásokat előrevetítő népvándorláshullámok, kulturális gyökerek sorvadása – korunkban létkérdés a nemzeti azonosságtudat megőrzése. Gőzerővel zajlik a hagyományos kapcsolatrendszerek, közösségalkotó fogalmak és normák leépítése, hogy aztán mindezek pótszerei kerüljenek forgalomba. Intézetünk célja megalkotni és „fantázián és lírán” innen, azaz a tények tiszteletén alapuló tárgyilagossággal kutatni, valamint széles körben bemutatni ennek a folyamatnak az antitézisét: azt a kohéziós erőt, amely biztosítja és válságállóvá teszi egy nemzet szellemi szuverenitását – mely minden további szuverenitásréteg alapja.

Tesszük ezt egyfelől a kiélezett léthelyzetben lévő „külső magyarok” közösségeinek, társadalmi helyzetének, identitásalkotó vagy éppen -romboló stratégiáinak, hagyománytudatának elemzésével, megjelenítésével. Másfelől az identitásunkat nyomatékosan meghatározó emlékezeti kultúra, emlékezetpolitika működésének értelmezésével – a nemzeti történelem csomópontjainak jövőt és jövőképet meghatározó értelmezési keretében. Profilunk egyedisége a veszélyeztetett közösségek mélyrétegeibe hatoló terepmunka oknyomozó igénnyel és eszköztárral, a személyes találkozásokra és az adott régiók feltérképezésére nagy hangsúlyt fektetve. Továbbá egyediségünk a kutatási anyagok széles körű bemutatása filmen, multimédiás vándorkiállításon és könyvben.