Esemény

Tiltott kastélyok nyomában – az erdélyi magyar főnemesség múltja és jövője

A magyar irodalomtörténet egyik legnevezetesebb kastélyának sorsa jól szemlélteti, mi vár egy erdélyi főnemesi családra, amelynek tagjai visszaszerezték ugyan a történelmi „ingatlant”, ám a hozzá tartozó birtokokat a legkeservesebb jogi hercehurcával sem sikerül.
2024.
júl.
3.
17:00

Köszöntő

Mi a magyar? Ki a magyar? Mi volt és mi lesz a magyar? Évszázadok óta visszhangzanak ezek a dilemmák a honi szellemi térben – hol a nemzeti ébredést serkentve és közösségi önképünket csiszolva, hol viszálykodó, meddő vitákat gerjesztve, hol dacos önvédelmi képességeket fejlesztve. De minden dilemma, viszály, dac mögött ott áll a rendíthetetlen tény: az a nemzeti és sorsközösség a Kárpát-medencében, amely annyi balszerencse közt, kulturális és politikai függetlenségében annyiszor megtépázva, sokszor még teljes pusztulásra ítélve is megmaradt – mégis megmaradt. Hogy mi ez a makacs meg- és összetartó erő, hogy mit jelent a XXI. század Európájában és globális világrendjében magyarnak lenni és maradni, hogy ez milyen kihívásokkal, feladatokkal, veszélyhelyzetekkel jár, és hogy milyen távlatai lehetnek a korszerű nemzeti azonosságtudatnak – ezeknek a kérdéseknek a kutatására hozta létre a Mathias Corvinus Collegium a Magyar Összetartozás Intézetét.

Hiszen minden magyarra szükség van.

Publikációk

A világháló Trianonja

Száznégy esztendeje, 1920. június 4-én Trianonban megpróbálták eltörni a magyar nemzet gerincét. Ez sem a nagyhatalmaknak, sem az utódállamoknak nem sikerült, de a nyomás azóta is érezhető. Ennek egyik legújabb vetülete az interneten mutatkozik meg, ahol a magyar múlt Kárpát-medencei tagadása mindennapos jelenséggé vált.

Öt nemzet magyar katonája

Idén emlékezik meg az őt tisztelő közösség Fabriczy Kováts Mihály, az öt nemzet hadseregében is harcoló, nemes életét az amerikai függetlenség ügyéért feláldozó huszárezredes születésének 300., hősi halálának 245. évfordulójára.

Torockói segélykiáltás

Torockó Erdély azon helyszíne, amely a magyarság számára különleges, már-már zarándokhelyi jelentőségű. Nem véletlenül készültek már a XIX. század végén csodás képeslapok róla és környékéről. Az utóbbi években viszont elmaradoztak a magyar utazók, amiért súlyos balkáni árat fizethet ez a kis magyar sziget.

A koporsótól a bölcsőig

„Ma nem csupán egy épületet avatunk, hanem olyan szellemi otthont, melyben a Csoma által keresett őshaza lakozik. Mert az őshaza bennünk van, gondolatainkban, döntéseinkben, cselekedeteinkben. Bennünk és szerte a világban, minden magyarban, aki hazagondol.”

Projektek
Film

Bál a kastélyban

2023 őszén Nagykárolyban, a román–magyar határtól néhány kilométerre összegyűltek az erdélyi magyar főnemesek, hogy a Károlyiak lovagvárában bálozzanak. De a nagykárolyi kastélybál több volt mulatságnál: jól mutatta, hogy a rendszerváltás után született fiatal arisztokratanemzedék egyre határozottabb hangot üt meg. Egyre sürgetőbben fogalmazza meg kérdéseit identitásáról, társadalmi szerepéről, múltjának, családtörténetének sikeres és kudarcos mozzanatairól – valamint traumáiról. Arról, hogyan lehet és kell arisztokratának megmaradni a XXI. században.
Film

Balassitól Jumurdzsákig

Eger csak kisebb vereség volt a törököknek, de megérti, hogy a magyaroknak ez miért nemzeti büszkeség. Török létére szenvedélyesen szereti, műveli és tolmácsolja a magyar kultúrát, olyan harcos költőt is megszólaltatva, mint a hódoltsági háborúk hőse, Balassi Bálint. Erdal Şalikoğlu szenvedélye a hídépítés: a török–magyar testvérkultúra felmutatása.
Film

Erdély és Románia „nagy egyesülése” 100

Erdély történelmi szíve a magyaroknak, Nagy-Románia központja, a „másik főváros” a románoknak. Gyulafehérvárt törésvonalak szelik át, ami 2018. december 1-jén különösen megmutatkozott. Erdély elcsatolása, azaz a mai Románia megszületése centenáriumán menekültek az erdélyi magyarok a városból – mi viszont minden figyelmeztetés ellenére éppen oda tartottunk, hogy hosszú ideig egyedüli magyarként forgassunk a kék-sárga-piros forgatagban, szóra bírva emlékezőket és ünneplőket. Egy évezred vagy egy évszázad határozza meg ma Gyulafehérvár arculatát? Gyász vagy diadal?
Kiállítás

Hadifogoly magyarok a nagy háborúban

Kiállításunkon nem kívánjuk enciklopédikus ismereteit nyújtani az első világégés hadifogolytáborainak. Sokkal inkább arcokhoz, személyiségekhez, sorsokhoz közelebb hajolni, arra kérve látogatóinkat, hallgassák meg a soha el nem mondott, soha ki nem beszélt történeteket. Azokét, akikért nem szólt a harang.
Események
2024.
jún.
4.
11:15

Össztűz alatt – A kárpátaljai magyarság megmaradása az orosz–ukrán háború tükrében

A kárpátaljai magyarok múltjáról, a még mindig „felhős” jelenéről és lehetséges jövőjéről beszélget Lakatos Mihály, intézetünk senior kutatója Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai írónővel a nemzeti összetartozás napján az MCC győri központjában.
2024.
jún.
3.
10:00-17:00

Hol vagy otthon? Csak a nyelvben

Konferenciát rendez a Magyar Összetartozás Intézete a magyar tudományos és köznyelv fenyegetettségéről és az angol világnyelv térhódításáról.
2024.
máj.
29.
17:00

Tündérkertészek – Gyümölcsészeti örökségünk megmentői

Van-e esélye néhány száz jóakaratú embernek arra, hogy Magyarországot Isten legszebb gyümölcsöskertjévé varázsolja? Gyümölcsök és praktikák a Tündérkertből című, nemrégiben megjelent könyvük kapcsán erről is beszélgetünk Ambrus Lajossal és Kovács Gyulával, akik még hisznek a tündérmesében.
2024.
máj.
28.
17:00

A felejtéspolitikától az emlékezetpolitikáig – Magyar katonahősök ünnepe

A magyar hősök kultuszáról és ellenkultuszáról, egy világhírű huszárezredesről, huszárvirtusról, valamint az emlékezetpolitika temetetlen halottairól beszélgetünk a Magyar Összetartozás Intézetének hősök napi rendezvényén szakértőkkel és hagyományőrzőkkel.
Médiamegjelenések

Teleki Napok Nagybányán

Magyaradás
Video
Teleki Sándor, a „vad gróf”, ahogy nevezték különcsége miatt, nemcsak Szendrey Júliát és Petőfi Sándort tekinthette barátjának, hanem Liszt Ferencet, Victor Hugot és Alexandre Dumas-t is. A koltói birtoka mellett Teleki Sándornak Nagybányán is volt egy szép kertes háza, amely a helyi magyar civil összefogásnak köszönhetően több mint húsz éve kulturális központ lett. Az intézményvezetők, Markó Hajnal és Dávid Lajos Teleki Sándor szellemiségéhez méltó kulturális rendezvények sorát szervezik Teleki Napok gyűjtőnéven minden májusban, amelyen idén intézetünk igazgatója, Margittai Gábor is részt vett filmvetítéssel, panelbeszélgetéssel.

Hol vagy otthon? Csak a nyelvben – a teljes konferencia

MÖI
Video
Elérhetővé tettük intézetünk Youtube-csatornáján a Hol vagy otthon? Csak a nyelvben című konferenciánk teljes anyagát, a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2024. június 3-án elhangzott összes előadást.

Hogyan köthető össze a gyümölcsészet a magyarsággal?

Kossuth Rádió
Rádió
Összeállítás a Kossuth Rádióban Tündérkertészek című rendezvényünkről.

Mi fenyegeti a magyar nyelv jövőjét?

Magyar Nemzet
Cikk
Hol vagy otthon? Csak a nyelvben címmel tartott konferenciát a magyar tudományos és köznyelv aktuális helyzetéről az MCC Magyar Összetartozás Intézete. A nemzeti összetartozás ünnepére is emlékezve a téma neves szakértőit kérték fel határon innen és túl, hogy tudományos konferencián vitassák meg a nyelvet fenyegető veszélyeket és a lehetséges válaszlépéseket.