Konferenciát rendez a Magyar Összetartozás Intézete a magyar tudományos és köznyelv aktuális helyzetéről és fenyegetettségéről.

A design thinking bibliája. […] megtanulsz 
olyan eszközöket létrehozni és használni, 
mint a service blueprintek vagy 
a customer journey térképek.

(Részlet egy fiatal vállalkozóknak szóló könyvből, 2018)

 

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket […] ápoljuk és megóvjuk” – fogalmaz Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallás című bevezető fejezete. Az MCC Magyar Összetartozás Intézete úgy látja: olyan időket élünk, amikor e hitvallásra a magyarságnak különösen figyelnie kell. Hiszen az angol világnyelv megállíthatatlan térhódítása, a magyar nyelvű tudományosságnak és a külhoni magyarság nyelvhasználatának fenyegetettsége mind-mind erre int. Intézetünk a nemzeti összetartozás ünnepére is emlékezve a téma neves szakértőit kérte fel határon innen és túl, hogy tudományos konferencián vitassuk meg e veszélyeket és a lehetséges válaszlépéseket.
A konferencia – amelynek címe Márai Sándor verssorának parafrázisa – két ülésszakban járja körül a magyar tudományos nyelv utóbbi évtizedekben tapasztalható, egyre aggasztóbb térvesztését az angol nyelvvel szemben a magyar tudományos diskurzusban, ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban – illetve a nyelvi globalizáció általánosabb hatásait. Továbbá megvizsgálja az angol szavak és kifejezések „inváziójának” problémakörét, amely a sajtó nyelvezetében és a digitális tér, közösségi média nyelvhasználatában is tapasztalható.
A tanácskozás külön ülésszakot szentel a külhoni magyar közösségek nyelvi integritása kérdéskörének, az utódállamok többségi nyelvei és a kisebbségi magyar nyelv közötti interakcióból származó veszélyeknek.
A Magyar Összetartozás Intézete ugyanis úgy gondolja: a magyar nyelv elődeink egymást követő nemzedékei által teremtett nagyszerű érték, amelynek tudatos megóvása, ápolása, fejlesztése és az utódokra átörökítése bármely kor magyarságának megkerülhetetlen felelőssége. E felelősség napjainkban a mi vállunkat nyomja. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2024. június 3-án, hétfőn 10 órától a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében (1053 Budapest, Károlyi utca 16.).

A konferencia részletes programja itt olvasható.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: ITT

A teljes konferencia itt megtekinthető: